• लुम्बिनी प्रदेश सरकार
  • वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालय
  • वन निर्देशनालय
  • डिभिजन वन कार्यालय, नेपालगंज
सिक्टा सव डिभिजन वन कार्यालय भवन

कार्यरत कर्मचारिहरुको विबरण
१. स.व.अ. श्री, मनोज कुमार शाह ९८४५०३८३८७
२. रेन्जर जयचन्द्र आचार्य ९८४८३०२८८७
३. फरेष्टर श्री इन्द्र चौधरी ९८४७८६३०९४
४. फरेष्टर श्री चम्माया परियार ९८४४९४९६८४
५. वन रक्षक श्री, छोटेलाल थारु ९८४४१५००४५
६. वन रक्षक श्री, तिलक राम कुम्हार ९८४८०४६२४१
७. वन रक्षक श्री, रामजि प्रशाद थारु ९८४८१२९९७१

कार्यक्षेत्र

राप्तीसोनारी गाँउपालिकाको वडा नं. १ २ ३ ४

सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुको विवरण

१ सति भवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह राप्तीसोनारी वडा नंं. १
२ पाथीभरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह राप्तीसोनारी वडा नंं. १
३ सिद्धबाबा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह राप्तीसोनारी वडा नंं. १
४ गाईलेख सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह राप्तीसोनारी वडा नंं. १
५ सुनसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह राप्तीसोनारी वडा नंं. १
६ अश्वत्थामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह राप्तीसोनारी वडा नंं. १
७ लामीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह राप्तीसोनारी वडा नंं. १
८ सुनधारा धारापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह राप्तीसोनारी वडा नंं. १
९ सिक सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह राप्तीसोनारी वडा नंं. ४
१० बागेश्वरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह राप्तीसोनारी वडा नंं. ३
११ जागृती सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह राप्तीसोनारी वडा नंं. ३
१२ हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह राप्तीसोनारी वडा नंं. ३
१३ भुवर भवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह राप्तीसोनारी वडा नंं. ३
१४ रामजानकी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह राप्तीसोनारी वडा नंं. ४
१५ रामकुट्टी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह राप्तीसोनारी वडा नंं. ४
१६ गौरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह राप्तीसोनारी वडा नंं. ४
१७ सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह राप्तीसोनारी वडा नंं. ३
१८ सम्झना महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह राप्तीसोनारी वडा नंं. ३
१९ जलहन सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह राप्तीसोनारी वडा नंं. ४
२० बुका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह राप्तीसोनारी वडा नंं. 1