• प्रदेश सरकार
  • लुम्बिनी प्रदेश
  • उद्योग,वन तथा वातावरण मन्त्रालय
  • डिभिजन वन कार्यालय, बाँके
डिएआ-स्टाफ

डिभिजन वन कार्यालय बाँके मा कार्यरत कर्मचारिहरुको विबरण

डिभिजन वन कार्यालय बाँके मा कार्यरत कर्मचारिहरुको विबरण

सि.न.     पद  नाम थर        मोबाईल नम्वर

१          डिभिजनल वन अधिकृत     राजु क्षेत्री       ९८५८०२७३२९

२          स.व.अ. (आठौ)      प्रभाद कुमार दाहाल   ९८५८०४४२१५

३          स.व.अ  (आठौ)      गणेश बहादुर खड्का   ९८५८०२३३८१

४          स.व.अ  (आठौ)      नारायण पार्धे  ९८५८०२३४७६

५          स.व.अ  (सातै)      ज्योति घिमिरे ९८४३३१९७४१

६          लेखा अधिकृत (सातै)        प्रेमलाल रसाइली       ९८४१५६४९६७

७          अधिकृत छौठो       रमेश बुढाथोकी         ९८५८०७००८८

८          अधिकृत छौठा       ओविन्द्र बहादुर वली   ९८१०८५२६२६

९          टा.ना.सु.    अर्चना श्रेत्री रावल      ९८४८०२६७१५

१०.       सहायकस्तर पाँचौ लेखा     ओमराज गिरी ९८४८०३३१६४

११.       ह.स.चा      भमि बहादुर रेग्मी      ९८४८०४६१६०

१२.       ह.स.चा      कर्ण बहादुर गुरुङ       ९८५८०२१८४४

१३.       का.स        लाल बहादुर रमाली क्षेत्री      ९८४८०२९९९८

१४.       का.स        छब्वु कहार     ९८१९५३१५५२

१५.       का.स        कृष्णगोपाल चौधरी    ९८४८२२२५६०

१६.       डोजर ओपरेटर      गोपालराज थापा       ९८४८२०४१८१

१७.       फरेस्टर      सन्तोश खत्री   ९८४८३३३८८

१८.       वन रक्षक    होताराम आचार्य       ९८४७८४३८२२

सि.न.     पद  नाम थर        मोबाईल नम्वर

१          डिभिजनल वन अधिकृत     राजु क्षेत्री       ९८५८०२७३२९

२          स.व.अ. (आठौ)      प्रभाद कुमार दाहाल   ९८५८०४४२१५

३          स.व.अ  (आठौ)      गणेश बहादुर खड्का   ९८५८०२३३८१

४          स.व.अ  (आठौ)      नारायण पार्धे  ९८५८०२३४७६

५          स.व.अ  (सातै)      ज्योति घिमिरे ९८४३३१९७४१

६          लेखा अधिकृत (सातै)        प्रेमलाल रसाइली       ९८४१५६४९६७

७          अधिकृत छौठो       रमेश बुढाथोकी         ९८५८०७००८८

८          अधिकृत छौठा       ओविन्द्र बहादुर वली   ९८१०८५२६२६

९          टा.ना.सु.    अर्चना श्रेत्री रावल      ९८४८०२६७१५

१०.       सहायकस्तर पाँचौ लेखा     ओमराज गिरी ९८४८०३३१६४

११.       ह.स.चा      भमि बहादुर रेग्मी      ९८४८०४६१६०

१२.       ह.स.चा      कर्ण बहादुर गुरुङ       ९८५८०२१८४४

१३.       का.स        लाल बहादुर रमाली क्षेत्री      ९८४८०२९९९८

१४.       का.स        छब्वु कहार     ९८१९५३१५५२

१५.       का.स        कृष्णगोपाल चौधरी    ९८४८२२२५६०

१६.       डोजर ओपरेटर      गोपालराज थापा       ९८४८२०४१८१

१७.       फरेस्टर      सन्तोश खत्री   ९८४८३३३८८

१८.       वन रक्षक    होताराम आचार्य       ९८४७८४३८२२