• प्रदेश सरकार
  • लुम्बिनी प्रदेश
  • उद्योग,वन तथा वातावरण मन्त्रालय
  • डिभिजन वन कार्यालय, बाँके

जडिवुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावार विकास कार्यक्रम

पकेट क्षेत्र स्तरीय जडीवुटी खेति विस्तार सञ्जाल गठन तथा परिचालन

फत्तेपुर पकेट क्षेत्र स्तरीय जडीवुटी खेति विस्तार सञ्जालका सदस्यहरु
१. राम मोहर मौय
२. घनश्याम मौय
३. इन्द्रजित मौय
४. सावितराम बर्मा
५. अलख राम मौर्य
६. दयाराम थारु
७. गोपाल जी मौर्य
८. सिता थारु
९. नन्कु बर्मा